Tag: Liên thông số

Cần liên thông 'số' giữa các cơ quan tư pháp

TTO - Đó là một trong những giải pháp được các đại biểu Quốc hội TP.HCM góp ý cho các cơ quan tư pháp của TP.HCM nhằm nâng cao công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền lợi người dân tại buổi giám sát ngày 3-3.