Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021

  • Khó có liên minh Trung - Nga

    Khó có liên minh Trung - Nga

    TTO - Trung Quốc và Nga đang bị nhiều sức ép từ Mỹ và đồng minh phương Tây, họ cần nhau nhưng sự gắn bó hiện tại chỉ mang tính đối phó với sức ép bên ngoài hơn là một liên minh với các giá trị kết nối bền vững từ bên trong.