Tag: Liên minh Mặt trận quốc gia

Cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục trong cuộc tổng tuyển cử Malaysia

TTO - Người dân Malaysia xếp hàng tại các điểm bỏ phiếu vào ngày 19-11 trong cuộc tổng tuyển cử được đánh giá là khó đoán định, trong đó hàng triệu cử tri trẻ tuổi và lần đầu tiên được đi bầu có thể sẽ quyết định tương lai đất nước.