Tag: Lịch Ất Mùi 2015

​Cùng lưu giữ 365 trang đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

TT - 365 bức hình về cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ trình diện với công chúng dưới dạng ấn phẩm lịch bloc trong mùa lịch Ất Mùi 2015 tới đây.