Tag: lệnh cấm đánh bắt cá trên biển đông

Phản đối Trung Quốc ra quy chế cấm đánh cá trên Biển Đông

TTO - Hội nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối hành động đơn phương và không có giá trị pháp lý của phía Trung Quốc khi ban hành quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông kể từ 1-5-2018.