Tag: Lẩu trăn

Điếc tai khi xem kịch

TT - Có lần, chị đồng nghiệp kể chuyện anh bạn ở xa về lần đầu tiên đi xem kịch ở Sài Gòn. Sau khi xem xong, anh bạn kết luận một câu xanh rờn: “Tôi đã... bị điếc vĩnh viễn!”.