Tag: lãnh lương

Lương chưa về, nhà đã đầy khách

Tháng nào cũng vậy, lương chưa về mà nhà đã đầy "khách quý".

Có những thứ biến mất một cách bí ẩn

Có những thứ biến mất một cách bí ẩn như cục gôm, bút chì, remote... Và một thứ thường "biến mất" vào mỗi đầu tháng...

Mãi 'bình ổn' cùng thời gian

Cái gì cũng tăng riêng cái cần cần thì cứ mãi "bình ổn" cùng thời gian.

Lương về trong giây lát

Bởi ảnh hưởng "bão giá" lương mới về xong đã "bay hơi" ngay lập tức.

Người lao động làm quen với lương tính theo giờ

Xưa nay chúng ta chỉ quen với lương tháng, vậy còn những người làm việc bán thời gian thì tính lương ra sao?

Vợ răm rắp nghe lời khi chồng vừa lãnh lương

"Có lương về là vị thế khác hẳn!", tác giả video hài hước chia sẻ.

Tình hình thưởng Tết năm Cô-Vít

Năm Cô-Vít này, thưởng Tết dương lịch lẫn Tết ta đều giảm "sâu" hoặc có nơi "mất hút" luôn...

QR code với ứng dụng bất ngờ

Ông chồng té ngửa vì bà vợ 4.0 ứng dụng công nghệ mới vào việc... 'quản lý vốn".

Vợ trải thảm đón chồng lãnh lương về

"Trải thảm đón lương về, tình yêu mãnh liệt với chồng vào ngày 12 hàng tháng", chị Nguyễn Thanh Loan hài hước khi chia sẻ video.

Hết tháng cô hồn, sếp vẫn kể chuyện ma

Câu chuyện sếp kể hổng có con ma nào hết, thế nhưng nhân viên nghe xong đều hoảng sợ tột độ.