Tag: Lãnh đạo không đến tòa hành chính

Vì sao lãnh đạo nhiều địa phương không đến tòa hành chính?

TTO - Ủy ban Tư pháp đã có báo cáo kết quả giám sát về việc chấp hành pháp luật trong giải quyết các vụ án hành chính của chủ tịch UBND và UBND gửi các đại biểu Quốc hội.