Tag: lãnh đạo cục vụ

Bộ Công Thương điều động loạt cán bộ, hạ cấp nhiều cục, vụ trưởng

Ngày 23-2, Bộ Công Thương tổ chức họp công bố và trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ. Nhiều cục, vụ trưởng đã nhận quyết định sang đơn vị khác làm cấp phó.