Thứ 3, ngày 17 tháng 5 năm 2022

  • Bản làng giữa lưng chừng trời

    Bản làng giữa lưng chừng trời

    TT - Trung tâm xã Ngọc Linh, Mường Hoong nằm dưới hai thung lũng màu mỡ và tương đối bằng phẳng của dãy núi Ngọc Linh quanh năm mây mù. Tuy nhiên hầu hết cư dân của hai thung lũng này lại co cụm tại các ngôi làng nằm giữa lưng chừng núi.