Tag: Lắng nghe trao đổi

TP.HCM có hơn 1.100 dịch vụ công có thể làm trực tuyến

TTO - Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM đang có kế hoạch tham mưu các giải pháp để thực hiện mục tiêu từ nay đến năm 2025, TP.HCM có trên 50% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến ở cấp độ 3,4.