Tag: làng nghề làm nước mắm

Nước mắm nào là di sản?

Hiệp hội Nước mắm Việt Nam cho hay sẽ phối hợp Hiệp hội Văn hóa ẩm thực nghiên cứu trình công nhận nước mắm là di sản văn hóa phi vật thể.