Tag: lăng mạ trọng tài

Báo động đỏ văn hóa bóng đá

TT - Không chỉ đổ bệnh hơn mùa trước với việc cầu thủ chửi trọng tài ngày một nhiều, văn hóa bóng đá mùa giải năm nay còn xuống cấp hơn nữa khi quan chức các CLB cũng tham gia việc lăng mạ trọng tài.

Báo động đỏ văn hóa bóng đá

TT - Không chỉ đổ bệnh hơn mùa trước với việc cầu thủ chửi trọng tài ngày một nhiều, văn hóa bóng đá mùa giải năm nay còn xuống cấp hơn nữa khi quan chức các CLB cũng tham gia việc lăng mạ trọng tài.