Tag: Lan toả tình yêu thiên nhiên đến với mọi người

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2023: Lan tỏa tình yêu thiên nhiên đến với mọi người

Ở xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, có một người đàn ông làm nghề lái tàu đang 'cưu mang' đàn cá sông hàng chục ngàn con.