Tag: Lâm Thanh Tùng

Máy hát từ rác thải điện tử của kiến trúc sư

Kiến trúc, thiết bị công nghệ và âm thanh là ba cái mê dẫn lối cho một kiến trúc sư vào con đường tái chế rác thải điện tử thành những chiếc máy hát độc và đẹp.