Tag: Làm phước

Cội nguồn của từ thiện là tâm

TTO - 'Làm phước cũng phải có tâm' - tựa đề một bài viết đạt giải ba trong cuộc thi viết 'Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình' vừa được Tuổi Trẻ tổ chức - có thể xem là thông điệp quan trọng của việc làm từ thiện.