Tag: Lã Vọng

Xử nghiêm cá nhân, tổ chức liên quan sai phạm của Lã Vọng

TTO - Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo TP.Hà Nội thực hiện nghiêm kết luận thanh tra 9 dự án của Công ty CP thương mại và dịch vụ Lã Vọng, các đơn vị thành viên. Báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý tổ chức, cá nhân sai phạm trước 1-4