Tag: La Ribera

Mexico: Nhà ở chống động đất nhưng vẫn phải đẹp

TTO - Tận dụng một khu đất bị bỏ hoang ở thành phố Mexico City (Mexico), Công ty kiến trúc Zeller & Moye đã thiết kế một khu dân cư nhỏ chống động đất đặc biệt.