Tag: Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ

Lần đầu tiên tạo ra 'robot sống' từ tế bào

TTO - Các nhà khoa học tuyên bố đã tạo ra “robot sống”, một dạng sống mới cấu thành từ tế bào sống kết hợp công nghệ hiện đại.