Tag: Kỷ luật ông Bùi Nhật Quang

Cảnh cáo cựu chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang

TTO - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Nhật Quang trong thời gian giữ chức chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Bùi Nhật Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

TTO - Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Bùi Nhật Quang - ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang bị kỷ luật cảnh cáo

TTO - Bộ Chính trị xác định Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.