Tag: Kỳ 383

Bắc nhịp trái tim kỳ 383 - Đà Nẵng, em thương anh

TTO - Mời các bạn cùng Minh Mẫn và Phương Lan kể về Đà Nẵng thương nhớ qua kỳ thứ 383 của BNTT với chủ đề: Đà Nẵng, em thương anh!

Audio VHGT kỳ 383: Mời tết vào nhà

TTO - Năm mới Tết đến Rước hên vào nhà - Quà cáp bao la - Mọi nhà no đủ.