Tag: Kinh tế Việt Nam 2023

Kinh tế 11 tháng: 201.500 doanh nghiệp mới lập và trở lại thị trường, vốn giải ngân đầu tư công tăng

Mặc dù bối cảnh chung gặp nhiều khó khăn, bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng vừa qua cũng có những chuyển biến hồi phục rõ nét ở nhiều lĩnh vực.