Tag: kinh tế báo chí

Nguồn thu nào cho báo chí Việt thời công nghệ số?

Diễn đàn "Kinh tế báo chí năm 2023" đã đưa ra nhiều đề xuất về những nguồn thu mới bền vững, giải quyết các bất cập trong chính sách tài chính cho báo chí trong thời đại công nghệ số phát triển.

Cần tạo điều kiện để phát triển kinh tế báo chí

TT - Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã dành trọn ngày 28-7 nghe tham vấn chuyên gia về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực báo chí.