Tag: Kinh nghiệm chống bão Noru

Vì sao Noru là bão mạnh song thiệt hại giảm thiểu?

TTO - Sự chủ động của các cấp chính quyền và sự đồng lòng, tin tưởng, đùm bọc của người dân đã giúp cho các tỉnh miền Trung hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão Noru gây ra.