Tag: Kinh doanh tự do

Nắm người 'có tóc', đừng đánh thuế với quán cóc, xe ôm

TTO - Việc ngành thuế đưa các cá nhân kinh doanh tự do như xe ôm, bán ở vỉa hè vào quản lý thuế đã có ý kiến trái chiều, thậm chí cho là tận thu... Cũng có góc nhìn khác đó là quản để tạo công bằng hoặc cân nhắc giữa chi phí và hiệu quả.