Tag: Kinh doanh trong dịch COVID

Dệt may dồi dào đơn hàng, doanh nghiệp vẫn dè dặt nhận đơn

TTO - Việt Nam vẫn là trung tâm của các nhà mua hàng, song do tác động của dịch bệnh và lực lượng lao động chưa phục hồi, các doanh nghiệp khá dè dặt và thận trọng trong việc nhận nhiều đơn hàng mới.