Thứ 6, ngày 28 tháng 1 năm 2022

Kinh Đô rót vốn vào NH Đông Á

11/07/2015 08:37 GMT+7

TT -  Ngân hàng (NH) Đông Á sẽ chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược Kinh Đô để tăng vốn từ 5.000 lên 6.000 tỉ đồng.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vừa được Ngân hàng (NH) Đông Á công bố, NH này sẽ xin ý kiến cổ đông chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược Kinh Đô để tăng vốn từ 5.000 lên 6.000 tỉ đồng. 

Số cổ phần này sẽ được bán một đợt duy nhất vào quý 3-2015 và hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày phát hành. Nếu đợt phát hành này thành công, Kinh Đô sẽ sở hữu khoảng 16,7% cổ phần của NH Đông Á và là cổ đông lớn nhất.

Năm 2014, lợi nhuận trước thuế của NH Đông Á giảm 96% so với năm 2013, chỉ đạt 35 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối còn hơn 21,4 tỉ đồng, do vậy NH này không chia cổ tức mà dành để trích lập các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ hoạt động hội đồng quản trị và quỹ khen thưởng phúc lợi.

A.H.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận