Thứ 3, ngày 25 tháng 1 năm 2022

  • Dấu ấn tre của Võ Trọng Nghĩa

    Dấu ấn tre của Võ Trọng Nghĩa

    TTXuân - Thay cho những bêtông cốt thép, những công trình với chất liệu tre, tầm vông đậm chất Việt nhưng táo bạo, hiện đại với cách thể hiện độc đáo và sáng tạo mang dấu ấn Võ Trọng Nghĩa đã đem đến một góc nhìn mới về kiến trúc Việt Nam ở sân chơi kiến trúc thế giới: kiến trúc tre.