Thứ 2, ngày 6 tháng 12 năm 2021

Kiến nghị xem xét việc bổ nhiệm 4 cục trưởng cục thuế đã quá tuổi

24/06/2019 17:26 GMT+7

TTO - Qua kiểm tra tại Tổng cục Thuế và 17 đơn vị trực thuộc, 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, 4 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có kết luận khi thanh tra tại Tổng cục Thuế và 17 đơn vị trực thuộc tổng cục về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo từ ngày 1-1-2015 đến 31-8-2018.

Qua kiểm tra, còn 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

4 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu; 8 trường hợp lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chi cục nhưng giữ ngạch cán sự hoặc tương đương.

2 trường hợp được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức.

141 lãnh đạo được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn

Theo kết luận này, 141 công chức trên thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn như thiếu chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, bằng trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đối với ngạch hiện giữ hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục. 

Trong đó, một công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 140 công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của cục trưởng cục thuế. 

Xem xét việc bổ nhiệm 4 cục trưởng khi đã quá tuổi

"Báo cáo Bộ Tài chính làm việc với cấp ủy địa phương để đánh giá, xem xét việc bổ nhiệm đối với 4 cục trưởng khi đã quá tuổi; đồng thời đánh giá về năng lực, phẩm chất, đạo đức, sự tín nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với trường hợp không đáp ứng yêu cầu", kết luận nêu rõ. 

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo đối với trường hợp được bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chi cục hiện giữ ngạch cán sự và tương đương, đến hết năm 2019 nếu không được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương thì chỉ đạo thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

Đối với 2 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức, đề nghị Tổng cục Thuế rà soát thực hiện theo đúng thông báo kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Cùng với đó, tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng, có sai phạm về điều kiện, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp từ tháng 6-2012 đến nay. 

Sắp xếp, bố trí số lượng cấp phó theo đề án vị trí việc làm; rà soát, có kế hoạch chấm dứt hợp đồng hoặc bố trí công việc phù hợp đối với số lao động hợp đồng vượt quá định mức và đang làm công việc không đúng quy định.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế để có hình thức xử lý phù hợp.

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận