Tag: Kiến nghị Quốc hội

Kiến nghị Quốc hội cho phép TP.HCM tiếp tục cơ chế đặc thù đến hết năm 2023

TTO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký tờ trình Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép TP.HCM tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù theo nghị quyết 54 đến hết năm 2023 thay vì cuối năm nay 2022.

Kiến nghị Quốc hội có ít nhất 35% đại biểu chuyên trách

TT - Ngày 14-1, thảo luận lần đầu về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cần tăng tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách.