Tag: kiểm tra minh họa

ĐH Luật TP.HCM công bố đề kiểm tra minh họa

TT - Hôm nay 10-6, Trường ĐH Luật TP.HCM tiếp tục công bố đề bài kiểm tra minh họa phần 2 (gồm kỹ năng sử dụng tiếng Việt và tư duy logic, IQ) với 40 câu hỏi.