Tag: Kiểm tra hải quan

95% khách nhập cảnh không phải khai báo hải quan

TTO - Tại các cửa kiểm tra hải quan khu vực ga đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có hai cửa xanh và hai cửa đỏ. Cửa xanh không phải khai báo hải quan (Nothing to declare), cửa đỏ phải khai báo hải quan (Goods to declare).