Tag: kiểm tra chất lượng xe

​Mất cả quí chờ kiểm tra chất lượng xe nhập khẩu

TTO - Thời gian trung bình mà cơ quan đăng kiểm kiểm tra chất lượng một lô xe nhập khẩu là 20 - 30 ngày. Tại một số địa phương, thời gian này có thể dài 2 - 3 tháng.