Tag: kiểm tra casino

Sắp kiểm tra nhiều công ty xổ số, casino

Bộ Tài chính vừa duyệt kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh xổ số, casino và trò chơi có thưởng cho người nước ngoài năm 2024.