​Kiểm soát chặt linh kiện, xe máy điện nhập khẩu

09/06/2016 11:29 GMT+7

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, phố và các cục: Giám sát quản lý về Hải quan; Thuế Xuất nhập khẩu, Điều tra chống buôn lậu, Ban Quản lý rủi ro Hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát linh kiện, xe máy điện.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời văn bản của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia); đồng thời xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép, gian lận trong việc nhập khẩu linh kiện, xe máy điện.

Đối với Cục Điều tra chống buôn lậu cần đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, tập trung vào các đối tượng trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép linh kiện, xe máy điện; chủ động phối hợp với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; các lực lượng chức năng; chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả chỉ đạo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Đơn vị này chủ trì phối hợp với các Cục: Giám sát quản lý về Hải quan; Thuế Xuất nhập khẩu, Ban Quản lý rủi ro Hải quan rà soát quy định, tiêu chí, danh mục, quy định chính sách liên quan, hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phối thực hiện.

Tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, thực hiện đúng quy trình, thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lô hàng linh kiện, xe máy điện nhập khẩu…

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận