Tag: Kiểm định UNWTO TedQual

ĐH Duy Tân đạt kiểm định UNWTO TedQual cho du lịch

Được ví như “AACSB cho du lịch”, TedQual được xem là chuẩn kiểm định uy tín nhất thế giới cho các ngành học về du lịch và khách sạn.