Tag: kiểm định chất lượng

Chai giấy không còn là ý tưởng trên giấy

Giấy không gói được lửa, nhưng có giữ được nước không?

Trường Trần Cao Vân TP.HCM đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1

Bằng sự đầu tư nghiêm túc về cơ sở vật chất và các chương trình giảng dạy, Trường THCS-THPT Trần Cao Vân đã đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Lạc Hồng có thêm sáu chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế

Trường đại học Lạc Hồng vừa có thêm sáu chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA và ABET.

Nhiều tổ chức hợp sức để thế giới công nhận bằng bác sĩ y khoa của Việt Nam

Nhiều tổ chức chuyên môn cùng các trường đại học đang hợp sức xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo bác sĩ y khoa.

Trường đại học Kinh tế Huế hoàn thành kiểm định chất lượng chu kỳ 2

Trường Trường đại học Kinh tế (trực thuộc Đại học Huế) vừa nhận quyết định và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.

Trường đại học Bách khoa TP.HCM dẫn đầu số lượng chương trình đạt chuẩn quốc tế

Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu cả nước về số chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

Ra mắt CLB Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam vừa ra mắt ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

10 năm kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam

Năm 2012, các quy định đầu tiên về kiểm định chất lượng giáo dục được ban hành. Năm 2013, các trung tâm kiểm định đầu tiên được thành lập.

HUFLIT đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2

“Bằng việc đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục HUFLIT đã dần tiếp cận tới chuẩn mực giáo dục đại học cấp khu vực”.

12 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP.HCM trao quyết định kiểm định chất lượng giáo dục cho 12 chương trình đào tạo của Trường đại học Sài Gòn.