Tag: kích ống ngầm

Lắp đường ống nước ngầm 3.465 tỉ băng sông Sài Gòn

TTO - Đường ống dài 10km được kích ngầm hoàn toàn theo công nghệ Pháp, trong đó có đoạn băng sông Sài Gòn, Rạch Chiếc.