Tag: kích hoạt tài chính

ACB: Công nghệ lõi là 'công nghệ' thấu hiểu khách hàng

Đã được đầu tư nghiêm túc chuyển đổi số từ nhiều năm trước, tuy nhiên 2022 là giai đoạn đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong cả chiến lược và quá trình thực hiện chuyển đổi số của ACB.