Tag: khuôn mặt

Thử tài tinh mắt: 2 khuôn mặt ẩn giấu ở đâu?

Phải là người có đôi mắt tinh tường mới phát hiện ra 2 khuôn mặt ẩn giấu trong 5 giây.

Mắt 10/10 mới thấy khuôn mặt người đàn ông ẩn giấu ở đâu

Trong 10 giây, nhiều người đã không tìm thấy khuôn mặt người đàn ông ẩn giấu trong tranh, còn bạn thì sao?

Lúc này có 2 kiểu người xác thực sinh trắc học

Mấy ngày nay dân tình rần rần chuyện xác thực sinh trắc học. Có người làm rẹt rẹt 30 giây là xong thì có những người phải nhờ đến nhân viên ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước: Việc xác thực, chuyển tiền đã thông suốt

Việc xác thực sinh trắc học là một trong những giải pháp quyết liệt, quan trọng để đảm bảo an toàn trong giao dịch trực tuyến và để bảo vệ tài sản của người dân. Sau ba ngày thực hiện, đến nay giao dịch cơ bản đã thông suốt.

Thử tài tinh mắt: Tìm 3 khuôn mặt ẩn giấu trong hình

Chỉ những người sở hữu 'mắt đại bàng' mới có thể tìm ra 3 khuôn mặt đang ẩn giấu ở trong hình.

Mắt 10/10 mới thấy 11 khuôn mặt ẩn giấu trong hình

Có 11 khuôn mặt người trên bó hoa kỳ lạ này. Thử xem bạn tìm được bao nhiêu khuôn mặt?

Mắt 10/10 mới thấy 3 khuôn mặt ẩn giấu trong hình

Người có đôi mắt tinh tường có phát hiện ra 3 khuôn mặt ẩn giấu trong bức tranh này không?

Mắt 10/10 mới thấy 3 khuôn mặt ẩn giấu ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy 3 khuôn mặt ẩn trong tranh trong 30 giây không?

Mắt 10/10 mới thấy 12 khuôn mặt ẩn giấu trong tranh

Người có đôi mắt tinh tường liệu phát hiện ra 12 khuôn mặt ẩn giấu trong bức tranh này không?

Thiên tài mới thấy hai người đàn ông ẩn giấu ở đâu?

Có hai người đàn ông đang ẩn giấu trong bức ảnh này, trong 10 giây bạn có phát hiện ra không?