Tag: Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Những trường đại học nào được tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh?

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 30 trường đại học được tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.

25 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

TTO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trên cả nước.