Tag: khu vực Cửa Lở

Sạt lở cuốn ruộng vườn, ao nuôi ra biển

Xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang sạt lở nghiêm trọng khiến nhà cửa, ruộng vườn, ao nuôi của người dân bị cuốn ra biển