Tag: khu thể thao quốc gia Rạch Chiếc

Làm 'sống lại' dự án khu thể thao quốc gia Rạch Chiếc

Gần 30 năm, khu liên hợp thể dục thể thao (TDTT) quốc gia Rạch Chiếc mãi vẫn "đắp chiếu", trở thành ví dụ điển hình cho tình trạng cơ sở vật chất thiếu thốn đủ đường của thể thao ở TP.HCM.