Tag: khu công viên phần mềm số 2

Khu công viên phần mềm gần ngàn tỉ của Đà Nẵng đang nằm im chờ 'cởi trói'

Nằm ngay dưới chân cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) là những khối tòa nhà khang trang nhưng vắng lặng của khu công viên phần mềm số 2.