Tag: Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản

Khu công nghiệp vắng bóng doanh nghiệp

Khu công nghiệp này thuận lợi về giao thông thủy bộ và các tiện ích hạ tầng cơ sở đi kèm, nhưng lại vắng bóng doanh nghiệp đến đầu tư.