Tag: Không được đăng ký thường trú

Hà Nội 'xin' lùi ban hành quy định thuê nhà dưới 20m2 không được đăng ký thường trú

TTO - UBND TP Hà Nội đã đề nghị Thường trực HĐND TP xem xét lùi thời gian trình ban hành nghị quyết quy định về diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú bởi "để đảm bảo đúng trình tự ban hành văn bản".