​Không cho phép dùng nhựa thông trong giết mổ gia cầm

31/05/2016 15:38 GMT+7

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đề nghị các địa phương phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân giết mổ gia cầm về quy định không cho phép sử dụng nhựa thông trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD – Bộ NN&PTNT) vừa có công văn đề nghị các địa phương tiến hành tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân giết mổ gia cầm về quy định hiện hành của Việt Nam không cho phép sử dụng nhựa thông trong sản xuất kinh doanh thực phẩm.

Đồng thời các đơn vị chức năng thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến mỡ động vật, sử dụng nhựa thông tại cơ sở giết mổ gia cầm, đặc biệt giết mổ vịt trên địa bàn.

NAFIQAD nhấn mạnh, trường hợp phát hiện cơ sở vi phạm sẽ xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và truy cứu hình sự theo Điều 190, 191 và 317 trong Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2016).

Các địa phương cần công khai đầy đủ các trường hợp phát hiện vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết lựa chọn sản phẩm an toàn, tránh sử dụng sản phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận