Tag: khởi kiện chi cục thuế

Vai trò "gác cửa" của Bộ Tư pháp đâu rồi?

TT - Thông tin hai người dân đang khởi kiện hai chi cục thuế nêu trong bài “Bán giùm nhà, bị đóng thuế thu nhập cá nhân” rất đáng lưu ý dù không mới. Trước đó, tại TP.HCM đã có nhiều người nằm trong hoàn cảnh này kiện ra tòa và đều thắng kiện.