Tag: khoáng nóng Bình Châu

Thế giới khoáng nóng Bình Châu: Tài Nguyên địa phương, đẳng cấp quốc tế

Du lịch khoáng nóng không còn xa lạ với người Việt, tuy nhiên việc khai thác nguồn tài nguyên giá trị này vẫn chưa có nhiều đột phá.