​Kho bạc Nhà nước triển khai dịch vụ công điện tử tại 5 thành phố

16/03/2016 14:15 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Kho bạc Nhà nước thí điểm 3 dịch vụ công điện tử: Mở tài khoản; giao nhận hồ sơ; yêu cầu thanh toán.

Từ đầu tháng 3/2016, 3 dịch vụ công điện tử mức độ 4 Kho bạc Nhà nước đã được triển khai thí điểm trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước tại địa chỉ: http://vst.mof.gov.vn, bao gồm các dịch vụ: Đăng ký mở và sử dụng tài khoản; Giao, nhận và trả kết quả đối với hồ sơ kiểm soát chi, kê khai yêu cầu thanh toán; Giao, nhận và trả kết quả đối với hồ sơ kiểm soát chi, kê khai yêu cầu thanh toán không áp dụng đối với các nghiệp vụ chi bằng lệnh chi tiền, nghiệp vụ ghi thu, ghi chi do cơ quan tài chính thực hiện, các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu chi ngân sách của các đơn vị.

Việc triển khai các dịch vụ công điện tử mức độ 4 này sẽ giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị khi giao dịch với hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Trong đó, ngày 9/3, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành thí điểm giao dịch điện tử đối với dịch vụ công trên cổng Thông tin Kho bạc Nhà nước tại địa bàn Hà Nội.

Tại địa bàn Hà Nội, sau một thời gian triển khai thí điểm, dưới sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ, kỹ thuật của Kho bạc Nhà nước và nhà thầu, các giao dịch điện tử đã được thực hiện thông suốt. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã phát hiện một số khó khăn cần được tháo gỡ như: các vấn đề giao diện giữ dịch vụ công vẫn đòi hỏi mỗi cán bộ kế toán đều phải đặt lệnh cho mỗi giao dịch sẽ dẫn đến tình trạng quá tải nếu hàng trăm lệnh được thực hiện trong một ngày giao dịch; ngày giao diện bị mặc định cho một ngày cố định mà không có biên độ dao động thời gian; không thể thao tác lại các giao diện bị hỏng…

Những khó khăn, vướng mắc về mặt kỹ thuật trong một tuần triển khai đã được nhà thầu nghiêm túc ghi nhận để nghiên cứu, tìm giải pháp tháo gỡ, hoàn thiện từng bước.

Kho bạc Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà thầu khắc phục tối đa các nhược điểm để dịch vụ công điện tử ngày càng thân thiện hơn với đối tượng sử dụng. Những kết quả bước đầu được ghi nhận tại địa bàn Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng để Kho bạc Nhà nước tiếp tục hoàn thiện quy trình, ứng dụng nhằm xây dựng kế hoạch triển khai diện rộng giao dịch điện tử đối với dịch vụ công trên Cổng Thông tin Kho bạc Nhà nước.

Trong đợt này, Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng thí điểm 3 dịch vụ công điện tử trên tại 4 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận